СЕРВІС ДБЖ

Джерела безперебійного живлення є складними електротехнічними пристроями що включають в себе наступні типові вузли: випрямляч, інвертор, плата управління, зарядна плата, електронний байпас, вхідні та вихідні фільтри, вентилятори, конденсатори, акумуляторні батареї. Для забезпечення безвідмовної роботи ДБЖ потребують періодичних профілактичних сервісних обслуговувань. Основна мета проведення сервісного обслуговування – це вжиття заходів для запобігання виникненню аварійних ситуацій, підтримка обладнання в працездатному стані, вчасна заміна елементів та вузлів, що вичерпали свій ресурс.

В склад робіт з профілактичного обслуговування джерел безперебійного живлення входять:
- розбирання силового модуля ДБЖ,
- видалення пилу з плат та внутрішніх компонентів ДБЖ,
- візуальний аналіз стану ДБЖ та його складових частин,
- перевірка та підтяжка електричних клемних і болтових з’єднань,
- перевірка роботи вентиляторів,
- аналіз стану електролітичних конденсаторів,
- збирання модуля ДБЖ,
- контроль та регулювання внутрішніх установок всіх параметрів ДБЖ,
- аналіз «черги» подій та тривог, збережених в пам’яті ДБЖ,
- тестування функціонування ДБЖ в різних режимах роботи,
- калібрування внутрішніх вимірювальних ланцюгів ДБЖ (за необхідності),
- контроль та аналіз електричних параметрів на вході/виході ДБЖ зі зняттям осцилограм напруг та струмів,
- перевірка стану акумуляторних батарей,
- контрольний «розряд-заряд» на навантаженні замовника або на тестовому навантаженні з визначенням залишкової ємності комплекту акумуляторів та знаходженням «слабких» АКБ,
- визначення вузлів та компонентів, що потребують заміни,
- складання технічного звіту по результатам проведених робіт.

Згідно регламенту сервісне обслуговування ДБЖ має проводитись 1 раз на рік для приміщень з системами кондиціювання, без посиленого пилоутворення та без агресивного зовнішнього оточення. В інших випадках частота проведення аналізу стану ДБЖ та акумуляторних батарей складе не менше 2 разів на рік.
Важливою складовою ДБЖ, що потребує найбільшої уваги є набір акумуляторних батарей. По статистиці більше 80% відмов обладнання припадає на роботу ДБЖ зі «слабкими» акумуляторними батареями. Рекомендується виконувати повну заміну комплекту АКБ, якщо залишкова ємність складає менше ніж 50% від початкової. Дозволяється часткова заміна АКБ в ДБЖ, якщо їх кількість не перевищує 10% та не сплинув термін планової експлуатації.

Усталеною практикою інженерів ТОВ «КМП-ЕЛЕКТРО» є складання технічного звіту по кожному сервісному обслуговуванню ДБЖ. Це дає можливість накопичення інформації по всім пристроям і формуванню бази даних, що в свою чергу дозволяє проводити аналіз стану ДБЖ та його складових в динаміці. Нашим Замовникам завжди надаються копії технічних звітів в паперовому та/або в електронному виді.
Будьте дбайливими до Вашого обладнання та замовляйте сервісне обслуговування ДБЖ, адже попередження аварійних ситуацій завжди дешевше ніж ремонт.